Advies

Cruys Consultants is actief binnen het brede recreatieve werkveld. We adviseren campings, bungalowbedrijven, groepsaccommodaties, dagattractieparken en jachthavens. In samenspraak met de opdrachtgever wordt een adviestraject bewandeld.

Voorbeelden van adviestrajecten uit de praktijk:

  • Ruimtelijke onderbouwing uitbreidingsplan
    Cruys Consultants verzorgt de complete onderbouwing voor een uitbreidingsplan, inclusief bodemonderzoek, watertoets, ecologische scan en overige rapportages.
  • Herstructureringstraject bij recreatiebedrijven
    Herstructurering van verblijfsrecreatiebedrijven is een gevoelig en ingrijpend proces. Een goede planning en communicatie zijn noodzakelijk.
  • Bedrijfsovername
    Cruys Consultants kan u begeleiden in overname van recreatief vastgoed. Indien u bij ons een aankoopopdracht plaatst gaan wij met u op zoek naar een geschikt recreatiebedrijf.

 

Cruys Consultants voor duurzaam uitbreiden, herstructureren en bedrijfsovername !